Wilk wolny wyje, na smyczy pies skowyczy.

Osiągnięcia (5)

Harry Potter and the Order of the Phoenix (Book 5) [... by J.K. Rowling Hardback | Definition of computers - 616 Words | Historia