#prawococo Wraz z trwaniem dyskusji na WYKOPIE prawdopodobieństwo użycia porównania, w którym występuje Grażyna bądź Janusz (ewentualnie Seba i Karyna), dąży do 1.

Osiągnięcia (8)

photograv | 1x74 Dragon Ball Super | 2×22 Sfiducia(P2)