a czego tu szukasz łapserdaku?

Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()

Osiągnięcia (3)

Nadia Townsend | Julian Barratt | Remember Me